കിനാലൂര്‍ മാലിന്യസംസ്‌കരണ പ്ലാന്റ്: സര്‍വകക്ഷി തീരുമാനമായി

 PSCUDEVARTHA
ബാലുശ്ശേരി: കിനാലൂര്‍ വ്യവസായ കേന്ദ്രത്തില്‍ മാലിന്യസംസ്‌കരണ പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വ്യവസായവകുപ്പുമന്ത്രി എ.സി. മൊയ്...
Read More

കിനാലൂര്‍ മാലിന്യസംസ്‌കരണ പ്ലാന്റ്: സര്‍വകക്ഷി തീരുമാനമായി

 PSCUDEVARTHA
ബാലുശ്ശേരി: കിനാലൂര്‍ വ്യവസായ കേന്ദ്രത്തില്‍ മാലിന്യസംസ്‌കരണ പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വ്യവസായവകുപ്പുമന്ത്രി എ.സി. മൊയ്...
Read More

തലയാട് മലയോരമേഖലയില്‍ നീര്‍ത്തടം നികത്തുന്നു

 PSCUDEVARTHA
എകരൂല്‍: താമരശ്ശേരി താലൂക്കില്‍ കാന്തലാട്, കട്ടിപ്പാറ വില്ലേജുകളില്‍പ്പെട്ട തലയാട്, പടിക്കല്‍വയല്‍, കട്ടിപ്പാറ ഭാഗങ്ങളില്‍ അനധികൃതമായി ...
Read More

വ്യവസായങ്ങൾ ഉയർന്നുവരാൻ അടിസ്ഥാനസൗകര്യ വികസനം അനിവാര്യം -മന്ത്രി എ.സി. മൊയ്തീൻ

 PSCUDEVARTHA
ബാലുശ്ശേരി: സംസ്ഥാനത്ത് വ്യവസായങ്ങളും വൻസംരംഭങ്ങളും ഉയർന്നുവരണമെങ്കിൽ അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങളുടെ വികസനം  അനിവാര്യമാണെന്ന് വ്യവസായവകുപ്പുമന്ത്...
Read More

കിനാലൂരില്‍ ആസ്​പത്രിമാലിന്യ പ്ലാന്റ് നിര്‍മാണപ്രവൃത്തി നാട്ടുകാര്‍ തടഞ്ഞു

 PSCUDEVARTHA
ബാലുശ്ശേരി: കിനാലൂര്‍ വ്യവസായ കേന്ദ്രത്തിനടുത്ത് ആസ്​പത്രിമാലിന്യ പ്ലാന്റ് നിര്‍മാണത്തിനെത്തിയ സംഘത്തെ നാട്ടുകാര്‍ തടഞ്ഞു. വന്‍പോലീസ്...
Read More

കിനാലൂരില്‍ ആസ്​പത്രിമാലിന്യ പ്ലാന്റ് നിര്‍മാണപ്രവൃത്തി നാട്ടുകാര്‍ തടഞ്ഞു

 PSCUDEVARTHA
ബാലുശ്ശേരി: കിനാലൂര്‍ വ്യവസായ കേന്ദ്രത്തിനടുത്ത് ആസ്​പത്രിമാലിന്യ പ്ലാന്റ് നിര്‍മാണത്തിനെത്തിയ സംഘത്തെ നാട്ടുകാര്‍ തടഞ്ഞു. വന്‍പോലീസ്...
Read More